نمونه آزمون استخدامی دستگاه های دولتی
فاطمه موسوینام خود را وارد کنيد نام خانوادگي خود را وارد کنيد

نمونه آزمون استخدامی دستگاه های دولتی

نمونه آزمون استخدامی دستگاه های دولتی 

ویژه افراد جویای استخدام 

شهریه پنجاه هزار تومان

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

مصاحبه حضوری

مصاحبه حضوری

نمونه سئوالات مصاحبه حضوری دستگاه های اجرایی

ویژه افراد جویای استخدام 

شهریه بیست هزار تومان

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399