• مطالعه کنید

    اندیشه بکر نخستین موسسه در زمینه ارائه خدمات یادگیری مبتنی بر سنجش و تعیین سطح در دپارتمان های زبان و کامپیوتر می باشد . بیش از دوازده سال است... ( ادامه مطالب )